So'rov

500 so'mdan 1000 so'mgacha
1000 so'mdan 2000 so'mgacha
2000 so'mdan 3000 so'mgacha
Umuman sotib olmayman


Kalendar
«    Yanvar 2018    »
DuSeChPaJuShYa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mart
27
Etika
Reyting:
Kategoriya: Ma'ruza matnlari

Жамиятдаги хар бир инсон якка холда, ташқарида яшамайди. У одамлар орасида ўсади, улғаяди, хаёт кечиради,унинг бутун хаёти ва фаолияти давомида ҳар-хил тоифадаги кўплабигсонлар билан мулоқотда бўлади. Бу инсоннинг кундалик хаётий эхтиёжларини қондириш заруратидан келиб чиқади.

Ko'rishlar: 2430

Е. Сергиенко в своей статье делает акцент на возможной смене акцентов в исследованиях по когнитивной психологии. Для психологической науки целостным подходом к исследованию человека может стать психология субъекта. Именно в субъекте как единой метасистеме представлена психика в единстве ее организации, объединены естественно-научные и гуманистические парадигмы исследования человека, универсальное и уникальное. Именно в субъекте раскрывается индивидуальность человека, его темперамент, характер, личность.

Ko'rishlar: 1592

Талабаларни педагогик психология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари билан таништириш. Бу фаннинг инсонийлик, таълим-тарбия, одоб-ахлоқ, маънавият, маданият ҳақидаги, камолотга эришиш йўлларини кўрсатувчи фан эканлигини, моҳияти ва асосларини тушунтириш.Унинг ҳуқуқий демократик давлат тузиш, фуқаролилк жамияти қуришнинг моддий-маънавий асосларини эгаллашни ўргатувчи, миллий ғоя, миллий мафкурани шакллантирувчи фан эканлигини уқтириш.

Ko'rishlar: 3445

Xусусий ҳосилали тенгламанинг характеристикаси ҳақида тушунча. хусусий ҳосилали тенгламанинг классификацияси.

Ko'rishlar: 3237

Ehtimollar nazariyasi tasodifiy jarayonlarning matematik modellarini o`rganadigan fan sifatida XVII asrning boshlarida tiklana boshlangan. Bunga azart (qimor) o`yinlarni matematik usulda o`rganish birinchi qadam bo`lib xizmat qilgan.

Ko'rishlar: 2459

Ахборот ­ сўзи лотинча «informatio» сўзидан келиб чиққан бўлиб тушунтириш, таништириш, баён этиш  деган маънони англатади.  Ахборотнинг ўзини эса бирор объект, атроф мухитни маълум бўлаги ёки маълум жараён хақидаги,  аниқмаслик даражасини камайтирадиган белгилар, белгилар (параметрлар), тафсилотлар йўриқлар ва ҳ.қ.  мажмуаси дейиш мумкин.  Ўз навбатида хабар ахборотни тасвирлаш формаси бўлиб, у нутқ, матн, тасвир, график, жадвал,  видеотасвир, товуш ва ҳ.к. кўринишида ифодаланади.

Ko'rishlar: 8815
mart
27
Sonli usullar
Reyting:
Kategoriya: Ma'ruza matnlari

Инсон ақли моддий дунёни ўрганишнинг методларидан бири бўлган математикани яратди. Математика, жумладан ҳодисаларнинг  моделларини яратади, уларни тадқиқ этади ва ҳодиса тўғрисида хулосалар чиқаради.  Математик модел - тенглама, тенгсизлик, функция кўринишида бўлади. Бу моделлар ёрдамида турли математик масалалар ечилади. Масалани ечиш учун методлар, улардан эса ўз навбатида алгоритмлар яратилади.

Ko'rishlar: 2931

  Маъруза матнида ишлаб чиқариш тармоқлари: саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт ҳамда аҳоли ва аҳолига хизмат кўрсатиш соҳаларини жойлаштириш масалалари кўриб чиқилган. Шунингдек, унда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришга оид чет эл мамлакатлари тажрибалари, минтақавий сиёсат ва минтақавий башорат мавзулари ҳам  қисқача баён қилинган.

Ko'rishlar: 2056

Ушбу рисолада иқтисодий ва социал география фанининг тадқиқот усуллари, саноат, қишлоқ хўжалиги, шаҳар ва қишлоқ хўжалиги каби мазкур фаннинг таркибий қисмларини ўрганиш, илмий ишлар олиб бориш ҳақида методик кўрсатмалар берилган.

Ko'rishlar: 1823

Жаҳоннинг ижтимоий ва иқтисодий географияси ижтимоий география фанларидан бири бўлиб, у аҳоли ва хўжаликни умуман бутун жахонда, айрим регионларда, мамлакатларда ривожланиш ва жойланиш қонуниятларини тадқиқ этади. Бу фан халқаро муносабатларга, инсоният ва жамият билан табиатнинг ўзаро алоқалари, бутун жаҳон муаммоларига оид масалаларга ҳам тўхталиб, жаҳон тараққиётининг ҳозирги босқичини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Ko'rishlar: 2039
1 2 3 4 5